Cervino har rekryterat David Hamrén.

David är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och har de senaste åren arbetat som projektledare och VD för ett mjukvaru-utvecklingsbolag. David kommer stärka Cervinos erbjudande inom projektledning, mjukvaruutveckling samt affärsutveckling.

Välkommen David!