Cervino har skrivit ett nytt kontrakt med TeliaSonera. Cervino kommer i och med detta att leverera ytterligare projektledarkompetens inom IT-området till TeliaSonera Sverige.