Cervino har tecknat ett nytt avtal med Scandinavian Airlines Technical Operations. Avtalet gäller konsulttjänster inom MRO-systemet AMOS, logistikutveckling och flygunderhåll.  Läs mer om Scandinavian Airlines på http://www.sas.se