Cervino har tecknat ett kontrakt om leverans av konsulter  till Avinor’s pågående ERP-projekt. Avinor är Norges motsvarighet till Swedavia och driver alla stora flygplatser i Norge.