1/1 2013 startades Cervino genom sammanslagning av ett antal verksamheter. Nu är vi igång!

Just nu pågår hårt jobb med att få alla praktikaliteter på plats.

-Grafisk profil är under framtagning
-Webbplatsen är under uppbyggnad

//Fredrik Ekstrand